آزمایشات کنترل آفات در عمل در Green’05
پرورش دهنده زینتی Green’05 از عوامل کنترل بیولوژیکی در مدیریت آفات استفاده می کند. از تله ها و پهپاد Pats-C نیز استفاده می شود. در ویدیویی از Biobest، Martijn از Green’05 و Marvin از Biobest بیشتر در مورد همکاری و مدیریت آفات خود صحبت می کنند.منبع