آیا مخزن آب شما به خوبی ایمن شده است؟

داشتن یک پایه مناسب واقعاً مهم است. آماده سازی سایت و پایه یکی از مهم ترین مراحل نصب مخزن آب است. به یاد داشته باشید که وزن هر لیتر آب یک کیلوگرم است، بنابراین سیلو فلزی شما به راحتی به تن وزن می رسد.

مهم!
هنگام نصب مخزن آب، همیشه قبل از اتصال براکت های پایه مخزن به بتن، ابتدا مخزن را پر کنید. این اجازه می دهد تا مخزن ابتدا ته نشین شود.منبع مخازن روی بتن
در بسیاری از موارد، پایه مخزن به عمق تقریبی 40 سانتی متر حفاری می شود، اما بسیاری از مخازن آب نیز مستقیماً روی پایه بتنی نصب می شوند. هنگام نصب روی بتن، همیشه از براکت های پایه مخزن استفاده می کنیم. این براکت ها L شکل هستند و وظیفه آنها اتصال کف بتنی به دیواره مخزن فلزی نصب شده با زاویه 90 درجه است که باعث ایجاد تکیه گاه اضافی می شود.

وقتی مخزن آب شما خالی است، باید کاملاً ایمن شود. برای محافظت از آستر در برابر آسیب باد یا تغییر شکل شکل دایره ای، توصیه می کنیم براکت های پایه مخزن را نصب کنید. این ابزارهای کوچک، پشتیبانی اضافی زیادی ایجاد می کنند. چه کار می کنند؟

علاوه بر این، پایداری خوب مخزن نیز بسیار مهم است، به خصوص در شرایطی که آب در مخزن وجود ندارد. باد می تواند مخزن را کمی حرکت دهد و به طور بالقوه باعث آسیب به آستر یا تغییر شکل شکل دایره ای شود.