اتحادیه اروپا به دنبال معاملات تجاری بیشتری با کنیا است

ما ارزش کنیا را دست کم می گیریم. بنابراین درخواست من این است که بگذاریم این عدم تعادل عظیم صادرات و واردات بمیرد. کنیا می تواند به عنوان دروازه ای به آفریقا قد علم کند.

اتحادیه اروپا مذاکرات تجاری با کنیا را برای بهره برداری از فرصت ها در زمینه کشاورزی، انرژی سبز، زیرساخت ها و فناوری آغاز کرده است.

ما می‌خواهیم صحبت را باز کنیم تا نشان دهیم که همه چیز مربوط به روز ولنتاین و گل نیست. همه چیز در مورد آووکادو و انبه نیست. محصولات بسیار زیادی وجود دارد که کنیا می تواند به دنیا بیاورد.

در theeastafrican.co.ke بیشتر بخوانیدمنبع

به گفته مارتین بولن، مشاور تجاری اتحادیه اروپا و مشاور تجارت منطقه ای، مجمع تجاری اتحادیه اروپا و کنیا با نام “تجارت و فرصت های سرمایه گذاری در کنیا” بر روی فرصت های تجاری تمرکز خواهد کرد.