اثرات تعادل آب بر عملکرد گل شاخه بریده پس از برداشت

نحوه حفظ تعادل آب مناسب در گل های شاخه بریده

  1. گلها را در شرایط محیطی مناسب (مثلاً دمای پایین و رطوبت بالا) نگهداری کنید.
  2. استفاده مناسب از بسته بندی و آستر برای کاهش از دست دادن رطوبت.
  3. هیدراتاسیون و آبرسانی مجدد گلها (در مزرعه قبل از حمل و نقل، پس از ذخیره سازی خشک و در گلدان) با استفاده از محصولات هیدراتاسیون تجاری و غذای گل که جذب بهینه آب را تسهیل می کند.منبع

هنگامی که یک گل برای استفاده از گل شاخه بریده برداشت و از گیاه مادر برداشته می شود، تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی زیادی در گل شاخه بریده ایجاد می شود که برای کیفیت مطلوب و طول عمر باید به دقت بررسی و اصلاح شود. سه حوزه اصلی تمرکز باید باشد:

  1. تعادل آب: گل ها همچنان آب خود را از طریق روزنه های روی برگ ها از دست می دهند (به خصوص در دماهای بالاتر و شرایط رطوبت کم). اگر آب از دست رفته از طریق انتهای بریده شده ساقه دوباره پر نشود، تعادل آب به هم می خورد.
  2. تعادل مواد مغذی: به دلیل محیط کم نوری که گل های شاخه بریده پس از برداشت در معرض آن قرار می گیرند، از طریق فتوسنتز مقدار ناچیزی غذا تولید می کنند. بنابراین غذای مورد نیاز برای عملکرد مناسب گل های شاخه بریده باید از خارج تامین شود.
  3. تعادل هورمونی: هورمون ها برای سیگنال دادن به مولکول های مورد نیاز برای حفظ عملکرد مناسب گیاهان ضروری هستند. پس از برداشت گل، منابع هورمونی گل از بین می رود. همچنین استرس ناشی از بریدگی باعث تسریع عدم تعادل هورمونی می شود. اصلاح این عدم تعادل ها برای حفظ کیفیت ضروری است.

محصولات و فناوری های هیدراتاسیون تجاری موجود

  1. تسهیل‌کننده‌های هیدراتاسیون فوری، به‌عنوان مثال، شیرابه سریع FloraLife.
  2. محصولات استاندارد هیدراتاسیون، به عنوان مثال، FloraLife Hydraflor 100، FloraLife Express Clear 100.
  3. فناوری FloraLife Express فرآیند هیدراتاسیون را در گل های شاخه بریده بهبود می بخشد.
به روز رسانی تحقیق را از اینجا دانلود کنید.

نمودار زیر جذب محلول در طول زمان با آب، محصول تجاری هیدراتاسیون و غذای گل را نشان می دهد.

تعادل آب در گل های شاخه بریده
بیلان منفی آب (تلفات آب بیشتر از جذب آب) باعث پژمردگی برگ ها و گل ها، خم شدن گردن، باز شدن نامناسب و مرگ نهایی گل در اثر کمبود آب می شود. کاهش اتلاف آب از گل بریده و حفظ جذب مداوم آب به گل، جنبه های کلیدی حفظ تعادل آب مثبت است. دمای پایین و رطوبت بیشتر اطراف گل ها سرعت “تعرق” را که توسط آن آب از گیاه خارج می شود را کاهش می دهد. از سوی دیگر، جذب آب و تحویل به گل را می توان با انتهای تمیز و بدون گرفتگی ساقه حفظ کرد، جایی که آوندهای رسانای آب در داخل ساقه ( آوند چوبی) مسیری بدون مانع برای حمل آب به برگ ها و گل ها دارند.