از پادکست میدانی: Everde Growers x LandscapeHub

به Joe Juricic و Will Haverkamp از LandscapeHub بپیوندید تا با نیکلاس Staddon، سخنگوی شرکت Everde Growers، گفتگوی مشتاقانه در مورد دو قسمت در مورد حرفه ای بودن و تغییر در صنعت سبز، نحوه رشد حرفه ای نیکلاس و آینده Everde Growers داشته باشند. و LandscapeHub.

پادکست را از اینجا بشنوید.منبع