افراد دارای معلولیت می توانند از صنعت رو به رشد گل تازه، سیستم شکایات دولتی حمایت کنند

در newsroom.gy بیشتر بخوانیدمنبع و رئیس‌جمهور علی در مورد طراحی تأسیسات صحبت کرد و بر تمرکز شدید بر دسترسی هر چه بیشتر ساختمان برای افراد دارای انواع معلولیت تأکید کرد.

رئیس جمهور، در جریان بازدید اخیر از سایت های ساخت و ساز مختلف در پالمیرا، منطقه شش (بربیس-کورنتین شرقی)، گفت که مرکز تجاری آتی برای افراد دارای معلولیت نوید رویکردی جدید برای توانمندسازی این رشد آسیب پذیر را می دهد.

فراتر از آن، او گفت که دولت می خواهد فرصت های شغلی و درآمدزایی بیشتری را برای افرادی که قرار است از این تسهیلات استفاده کنند، فراهم کند.

این پروژه ابتکار بانوی اول خانم آریا علی است.

رئیس جمهور دکتر عرفان علی می گوید که دولت امیدوار است تا افراد دارای معلولیت را توانمند کند و فرصت های شغلی بیشتری را برای آنها فراهم کند و با انجام این کار، او معتقد است که آنها می توانند از صنعت رو به رشد گل های تازه کشور حمایت کنند.