الکساندرا فارمز انواع گل رز باغی خود را در IFTF نشان می دهدمنبع برای اطلاعات بیشتر:
مزارع الکساندرا
www.alexandrafarms.com

برای یک درمان بصری آماده شوید! خوزه آر. آزوت، رئیس مزارع الکساندرا، و آلینا نکاسا، طراح گل، انواع گل رز باغی خود را در نمایشگاه بین‌المللی تجارت گل‌کاری امسال (IFTF)، که در اوایل نوامبر در هلند برگزار شد، بررسی کردند.