امروز گلخانه را تمیز کنید تا از شیوع آفات بعدی جلوگیری کنید


اکنون که آخر هفته روز ویکتوریا آمده و رفته است، بسیاری از گلخانه‌های گل‌کاری قبل از ورود محصولات پاییزی، خود را با دوره‌ای نادر از محفظه‌ها یا نیمکت‌های خالی می‌بینند. به همین ترتیب، بسیاری از گلخانه‌های سبزی که دوره رشد خود را افزایش می‌دهند، با اولین پاکسازی محصول روبرو هستند. اکنون بهترین زمان برای…منبع