انگلستان: برنامه ریزی برای آخر هفته بزرگ کشاورزان گل در ماه سپتامبر
سامی هال (Sammie’s Flowers @Kiddall Quarry Farm) برنامه‌های خود را برای باز کردن مزرعه گل خود برای بازدیدکنندگان به‌عنوان بخشی از «آخر هفته بزرگ کشاورزان گل» به اشتراک می‌گذارد – جشن سالانه ما از گل‌های شاخه‌دار پرورش یافته در بریتانیا برای افرادی که آنها را پرورش می‌دهند. مزارع گل در سراسر بریتانیا از 8 سپتامبر دروازه های خود را باز خواهند کرد -…منبع