انگلستان: گلهایی که ممکن است انتظار داشته باشیم در مراسم تاجگذاری شاه چارلز سوم ببینیم


گل های تاج گذاری پادشاه ممکن است بخش کوچکی از روز یادبود به نظر برسند، اما هر شکوفه به دلایل خاصی با دقت انتخاب می شود. چه در مراسم تاجگذاری، چه در دسته های عروسی و چه در مراسم تشییع جنازه اعضای خانواده سلطنتی، هر گل اهمیت ویژه ای دارد. گل ها قبلا…منبع