“اولین کنفرانس پایداری در بخش سبز اسپانیا”

در روز چهارشنبه، 14 دسامبر، یکی از اولین کنفرانس های پایداری در بخش سبز اسپانیا در مادرید برگزار شد. در طول این رویداد، شرکت کنندگان توانستند با جنبه های مختلف در زمینه پایداری در سراسر زنجیره تولید و بازاریابی آشنا شوند. ACPO، انجمن زینتی بازاریابان و تولیدکنندگان گیاهان، این رویداد را با نام “Jornada de Sustainability in the Green Sector” برگزار می کند.

برای اطلاعات بیشتر:
ACPO
[email protected]
www.acpo.esمنبع

در زیر یک برداشت عکس است: