اولین گیاهان تقریباً در گلخانه Gebr هستند. گروتشولتن

گبر Grootscholten یک گلخانه جدید در Honselersdijk در امتداد Vogelaer خواهد داشت. پرورش دهندگان از 5 تا 9 هکتار توسعه خواهند یافت.

گلخانه جدید که در محل یک گلخانه قدیمی که قبلا تخریب شده است توسط گروه پرینس ساخته خواهد شد. به روز رسانی ساخت و ساز را می توان در لینکدین مشاهده کرد. پرورش دهندگان امیدوارند تا چند هفته دیگر کاشت اولین گیاهان را آغاز کنند.منبع