اوگو کونفورتی به عنوان رئیس فلورا توسکانا منصوب شد

برای اطلاعات بیشتر:
فلورا توسکانا
ایمیل: [email protected]
www.floratoscana.itمنبع

اوگو کونفورتی از سال 1985 عضو و بخشی از هیئت مدیره فلورا توسکانا بوده است. پس از انتخابات، او از اعتماد هیئت مدیره به او تشکر کرد. وی همچنین چند کلمه به یاد رئیس جمهور سابق پرداخت. “پائولو فردی با ارزش‌های قوی، شنونده خوب و ارتباط‌دهنده عالی بود. در طول مدت مسئولیتش، همدلی و احترام نشان داد و این راهی است که من با کمک همه اعضای انجمن دنبال خواهم کرد.”

اوگو کونفورتی به عنوان رئیس جدید فلورا توسکانا منصوب شد. این انتخابات در آخرین جلسه هیئت مدیره پس از کناره گیری زودهنگام پائولو باتونی، رئیس جمهور سابق، که در 20 فوریه گذشته درگذشت، انجام شد. مارکو اینوسنتی مجدداً به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شد.