اکوادور: آگریفلور 2022 به تعویق افتاد


Agriflor 2022، نمایشگاه بین المللی تجارت گل و گیاه که توسط HPP سازماندهی شده و قرار است در مرکز شهر واقع در El Centro de Exposiciones Quito از چهارشنبه آینده 5 اکتبر تا جمعه 7 اکتبر 2022 برگزار شود، به تعویق خواهد افتاد.

“ما بسیار متاسفیم که تصمیم گرفتیم این تصمیم را بگیریم که منجر به تاخیر دیگری در آگریفلور می شود، اما باید بتوانیم تضمین کنیم که نمایشگاه می تواند برگزار شود.”

تاریخ های جدید برای Agrfilor 2023 اکنون برای دوشنبه 2 اکتبر تا چهارشنبه 4 اکتبر 2023 تعیین شده است.

برای اطلاعات بیشتر
AGRIFLOR
www.agriflor.comمنبع