اکوادور: Agriflor در سال 2023 می آید


اعلام شده است که نمایشگاه بین المللی تجارت گل و گیاه AGRIFLOR، که توسط نمایشگاه های HPP از سال 1992 برگزار می شود، برای سال 2023 برنامه ریزی شده است. این رویداد، که به طور ویژه برای بخش گل اکوادور ایجاد شده است، در محل جدید Centro de Convenciones Metropolitano de Quito CCMQ برگزار خواهد شد. در کیتو، اکوادور برای اطلاعات بیشترAGRIFLORwww.agriflor.comمنبع