اکوادور: Rosaprima گزارش پایداری 2022-2023 خود را به اشتراک می گذارد


تعهد Rosaprima به پرورش گل این است که این کار را از نظر محیطی، اجتماعی و مسئولانه انجام دهد. بخشی از ماموریت غیرقابل برگشت ما پایداری است. “به عنوان عامل تغییرات مثبت، ما می خواهیم اولین گزارش پایداری خود را به اشتراک بگذاریم. در طول سال ها، ما از تجربیات خود آموخته ایم و رشد کرده ایم. رویکرد ما…منبع