ایالات متحده (CO): CSU گل‌های برنده سالانه Flower Trial Garden در سال 2022 را اعلام می‌کند


دانشگاه ایالتی کلرادو لیستی از گل ها را مستقیماً از باغ آزمایشی گل سالانه خود منتشر کرده است. این باغ که نزدیک به سه هکتار در ضلع شرقی پردیس فورت کالینز وسعت دارد، یک نمایشگاه کلرادوی شمالی با هدف تحقیق و توسعه متمرکز است. هر سال، گل سالانه…منبع