ایالات متحده (KY): Flowertown Blooms گل‌های تازه بریده شده را ارائه می‌کند، تجارت با حمایت جامعه به سرعت رشد می‌کند


تونیا ووماک همیشه عاشق گل بوده است. او خاطرات شیرینی از رشد گیاهان یکساله و چند ساله در دوران جوانی در پرم، روسیه و لحظات شیرینی که با دو دخترش در مزارع نرگس خانه قدیمی‌شان در ایستگاه رینولدز گذرانده، در قلب خود نگه می‌دارد. وقتی سال گذشته تونیا مدتی از کار افتاد، تصمیم گرفت…منبع