ایالات متحده (LA): کنجکاوی در مزرعه گل با بهترین جوانه شکوفا می شود


مزرعه گل هاون در لاکپورت، لوئیزیانا، از بذر گرفته تا گل آرایی، همه کارها را انجام می دهد. مالکان ریسا و تری لین مزرعه گل خود را اداره می کنند که برای هر آرایشی که ایجاد می کنند، گل های تازه و ماندگار می گیرد.منبع