ایالات متحده (NC): 2021 گیرنده: گل فروشی و گلخانه Rayمنبع

ارتقاء منطقه تکثیر شامل افزودن جداول با میسترهای کنترل شده با تایمر سربار و گرمایش آب گرم منطقه ریشه است. برای تطبیق حجم کاری اضافی مورد انتظار، ری دو کارمند پاره وقت را به موقعیت های تمام وقت منتقل می کند. اینکه بتواند گل‌های خود را به‌عنوان «رشد محلی» به بازار عرضه کند، او را قادر می‌سازد تا به بازارهای جدید دست یابد.

ری با افزودن یک عملیات گل بریده و افزایش سیستم تکثیر مه فعلی خود برای پیوند سبزیجات و تولید شاخه گل، گلفروشی، مرکز باغ و گلخانه تاسیس شده خود را گسترش می دهد. برای گل های شاخه بریده، او هشت تخت بدون خاکورزی، یک فضای تولید گل محمدی به ابعاد 40 فوت در 80 فوت، و یک باغ دائمی 40 فوت در 80 فوت برای کشت گل صد تومانی، زنبق، لاله و پیاز گل نرگس ساخت. .

برای اطلاعات بیشتر:
WNC AgOptions
wncagoptions.org