ایالات متحده (NE): مزرعه شهرستان لنکستر مشتریان را تشویق می کند تا گل های خود را بچینند


گلها شکوفه دادند و زنبورها در مزرعه کدو تنبل و گل محلی وزوز کردند، زیرا روشی متفاوت برای مشتریان برای چیدن دسته گلهای تازه ایجاد کردند. 10/11 NOW با سارا ریپ، مالک و کشاورز مزرعه کدو تنبل و گل SR صحبت کرد و در مورد دسته گل های خود و سایر فعالیت های فصلی آنها به عنوان…منبع