ایالات متحده (OH): به افتخار صدمین سالگرد خود، گلخانه آلتا 100 درخت به منسفیلد اهدا کرد.
منبع