ایالات متحده (OR): گلفروش نورث بند افتخار نادری در گروه ملی کسب می کند


یک گل فروشی نورث بند در فهرست نهایی یک افتخار ملی از سوی انجمن گلفروشان آمریکا قرار گرفته است. رابین رپ، بنیانگذار Petal to the Metal Flowers در North Bend، یکی از پذیرفته شدگان امسال در Professional Floral Communicators-International است. رپ، یک علاقه‌مند به موتور سیکلت، پتال را به…منبع