ایران: باید سیاست های هدفمندی برای رونق صادرات گل و گیاهان زینتی اتخاذ شود


با توجه به پتانسیل و حجم بالای واردات گل و گیاهان زینتی توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه، به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی، اتخاذ سیاست های موثر و هدفمند در جهت رفع این مشکل ضروری است. مشکلات موجود در…منبع