ایران: فرصت‌ها و چالش‌های گل‌کاری


به گفته حسین بیات، رئیس مرکز تحقیقات گیاهان زینتی ایران، در مجموع 8 هزار و 251 هکتار از اراضی کشور به کشت گل و گیاهان زینتی اختصاص دارد. از این میان، تقریباً 3533 هکتار زیر پوشش گلخانه است در حالی که مابقی 4717…منبع