این پرورش دهندگان هلندی از دهه 80 دراسنای خود توسعه یافته را می فروشند


رود و اگنس شفر بیش از 40 سال است که دراسنا را کشت می کنند. این پرورش دهندگان هلندی 14 گونه از تقریباً 500000 گیاه مادری را کشت می کنند. در این ویدیوی لینکدین، رود در مورد اولین گونه ای که از اوایل دهه 1980 به بازار عرضه کرده اند، صحبت می کند – Dracaena Lemon Lime.

مهد کودک در فیس بوک نیز بسیار فعال است.منبع