بازار گل و گیاه به دلیل استفاده رو به رشد از گل برای اهداف زیبایی شناختی در حال افزایش است

انفجار اخیر در محبوبیت گل های خوراکی به طور قابل توجهی بازار گل و گیاه را که در حال حاضر عمدتاً توسط گل های شاخه بریده حمایت می شود، گسترش می دهد.

پیش‌بینی می‌شود که بازار گل‌فروشی تا سال 2029 به حدود 80.5 میلیارد دلار افزایش یابد، که در CAGR حدود 6.7 درصد از سال 2022 تا 2029 افزایش می‌یابد. در حال حاضر ارزش آن نزدیک به 49.8 میلیارد دلار است.

مقاله کامل را در: www.newstrail.com بخوانیدمنبع

موسسات و رویدادهایی که در حال حاضر حدود 3/5 بازار را به خود اختصاص داده اند، همچنان مصرف کنندگان اصلی محصولات گل و گیاه هستند.

پتانسیل بسیار زیاد برای استفاده از گل ها به عنوان تزئینات در مناسبت های مختلف باعث رشد بخش مؤسسات/رویدادها در طول دوره پیش بینی می شود.