برانسفورد وبز به طور مداوم بهره وری آب را بهبود می بخشد


شرکت کارخانه برانسفورد وبز، امنیت آب را کلیدی برای تولید محصولات با کیفیت به صورت پایدار می داند. از طریق جمع آوری از پشت بام انبارها و گلخانه ها، سالانه بیش از 10 میلیون لیتر آب باران از سراسر سایت برداشت می شود. آنها 63 میلیون لیتر آب در دو مخزن ما ذخیره می کنند که…منبع