برای جلوگیری از ضایعات در کویمبدو، گل هایی با قیمت پایین فروخته می شود


برای کاهش هدر رفت گل، تاجران در بازار عمده فروشی کویمبدو مجبور شدند گل ها را با قیمت های پایین تر بفروشند. با وجود این، آنها می ترسند که چند کیلو گل باقی بماند.

با پایان یافتن ماه عادی و جشن‌های معبد، بر تجارت پرشور گل در بازار تأثیر گذاشته بود. نرخ ها به شدت کاهش یافته است که منجر به فروش ضعیف در بازار شده است.

«قبلاً به دلیل عدم فروش در بازار، هر روز تن گل می ریختیم. پس از شیوع بیماری همه گیر، هم برای بازرگانان و هم برای کشاورزان ضرر داشته است. در طول جشنواره ها یا فصل ازدواج، فروش سریعی وجود دارد. اگر نه، دور ریخته می شود.»

مقاله کامل را در: www.dtnext.in بخوانیدمنبع