برخی از آمار صادرات گل اکوادور


گل یکی از مهمترین محصولات صادراتی در اکوادور است. در بازه زمانی ژانویه تا آگوست 2022، جایگاه پنجم محصولات غیرنفتی را به خود اختصاص داده اند. در این مدت 108 هزار تن به ارزش 642 میلیون دلار صادر شده است. گل رز ۷۳ درصد از کل گل های صادراتی را به خود اختصاص می دهد. این آمار به تازگی توسط Expoflores در این توییت به اشتراک گذاشته شده است. زیر را ببینید.

برای اطلاعات بیشتر
اکسپوفلورس
https://expoflores.com/

منبع