برنامه منابع طبیعی در اوگاندا به Dummen Orange جایزه می دهد

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه مدیریت منابع طبیعی در اوگاندا، اینجا را کلیک کنید.منبع

Dummen Orange به عنوان سازگارترین مزرعه در بخش گل در زمینه های زیست محیطی، اجتماعی و حکومتی شناخته شد. این حوزه ها شامل مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان و جوامع همسایه است. سلامت و ایمنی در محل کار؛ تعهد به برنامه مدیریت منابع طبیعی؛ مدیریت پسماند و الزامات قانونی در مورد ممیزی سالانه، ارزیابی اثرات زیست محیطی، و تجدید مجوز آب و استفاده از آن.


ویکتور امباتی (سمت چپ)، مدیر تضمین کیفیت، جایزه را از طرف Dummen Orange از مقامات وزارت آب و محیط زیست اوگاندا دریافت کرد.

در هفته آب و محیط زیست که اخیراً در اوگاندا برگزار شد، Dummen Orange به دلیل تعهدش به برنامه نظارت بر منابع طبیعی در کشور و برای شرکت در هفته آب و محیط زیست جایزه گرفت.