بریتانیا: بازار گل ساعت 4 صبح لندن که به ویروس TikTok تبدیل شده است


لندن صدها بازار دارد، از بازار مشهور جهانی Camden و Borough گرفته تا Leather Lane Market و Spitalfields. اما در میان موارد مورد علاقه توریست ها، تعداد کمی وجود دارد که کمتر شناخته شده اند و مسلماً بهتر از مقاصد محبوب تر هستند. این شامل بازار نیو کاونت گاردن است که اخیرا…منبع