بریتانیا: بازدیدکنندگان از نمایشگاه گل RHS برای پذیرایی همهجانبه در پارک تاتون آماده شدند


نمایشگاه گل RHS در ماه ژوئیه به پارک تاتون بازمی‌گردد – و بازدیدکنندگان می‌توانند خود را در مجموعه‌ای از تاسیسات غوطه‌ور کنند که باغبانی و خلاقیت را با هم ترکیب می‌کند. ده‌ها باغ خیره‌کننده که به موضوعاتی از مفهومی و عملی گرفته تا معنوی و فناوری می‌پردازند، در…منبع