بریتانیا: باغ گل های چلسی که برنده جایزه شده است در همپشایر به نمایش گذاشته می شود


تابستان امسال یک باغ برنده جایزه سه گانه RHS گل نمایش چلسی در جنگل جدید شکوفا خواهد شد. باغ پناهگاه خیره کننده برای کسانی که با زوال عقل نادر زندگی می کنند و مراقبان آنها به زودی در Exbury Gardens به نمایش گذاشته می شود. باغ «فضای نادر» ملی Brain Appeal برنده مدال طلا، بهترین پناهگاه…منبع