بریتانیا: مزارع گل در حال شکوفا شدن هستند زیرا مردم محلی با واردکنندگان مبارزه می کنند


تا 50 سال پیش، مزارع بریتانیا با گل‌هایی که برای گلدان‌های آشپزخانه و دسته گل‌های عاشقانه رشد می‌کردند، شکوفا می‌شد. ظهور باغبان هلندی و رقبای بعدی از خارج از اروپا، از جمله کنیا و اکوادور، بسیاری از تولیدکنندگان گل بریتانیا را از کار انداخت، اما اکنون نشانه هایی از رنسانس وجود دارد. گل ها…منبع