بریتانیا: موریسون 30 گلفروشی در فروشگاه را کاهش می دهد زیرا به نظر می رسد هزینه ها را کاهش دهد


موریسونز 30 ایستگاه گل فروشی در فروشگاه خود را کاهش می دهد زیرا به نظر می رسد هزینه ها را کاهش دهد. سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای که تعداد شعبه‌های گلفروشی در فروشگاه‌های خود را در طول قرنطینه دو برابر کرد، گفت که خدمات در برخی مکان‌ها دیگر از نظر تجاری قابل دوام نیست. فروشگاه های آسیب دیده اکنون گل خود را خواهند داشت…منبع