بریتانیا: نظر HTA در مورد «کوتاه کوچک»جنیفر فیسی، مدیر امور عمومی، در مورد اعلامیه های امروز صدراعظم گفت: “اعضای HTA در سراسر بخش باغبانی بریتانیا شاهد افزایش هزینه های انرژی و سایر مشاغل بوده اند؛ به همین دلیل ما خواستار اقدام فوری برای حمایت از مشاغل باغبانی و باغبانی شدیم. اطمینان ارائه کنید. ما…منبع