بزرگراه پس از کشته شدن کارگر مزرعه گل مسدود شد


حمل و نقل در امتداد بزرگراه نایروبی-ناکورو پس از آنکه کارگران مزرعه گل و اپراتورهای موتورسیکلت در اعتراض به افزایش تصادفات منجر به مرگ آن را مسدود کردند، موقتاً متوقف شد.

پس از آنکه یک کارگر مزرعه گل از پارک تجاری پاندا در نایواشا با یک خودروی تندرو برخورد کرد و کشته شد، جمعیت خشمگین جاده را با استفاده از تخته سنگ سد کردند.

بیش از 6000 کارگر از مزارع مختلف در پارک گل هر روز از بخش جاده در مسیر کار و خانه استفاده می کنند.

یکی از کارگران، جیمز امباتیا، افزایش تصادفات را ناشی از سرعت غیرمجاز رانندگان در برابر تعداد بالای کارگرانی است که از جاده استفاده می کنند.

او گفت تنها راه حل پل بالای سر یا سرعت گیرها برای مهار تعداد بالای رانندگانی است که به کارگران احترام نمی گذارند.

مقاله کامل را در: www.the-star.co.ke بخوانیدمنبع