“بهار در کاخ باکینگهام ظهور کرد”.

خانواده نگاهی به داخل معروف‌ترین اقامتگاه سلطنتی – کاخ باکینگهام – با لباس‌های مگنولیا و کاملیا و گلی مترادف با بهار: نرگس‌ها را در فصل جدید ارائه کردند.

ادامه مطلب را در yahoo.com بخوانیدمنبع

جای تعجب نیست که باغ سلطنتی بهار توجه بسیاری از طرفداران در سراسر جهان را به خود جلب کرده است – اما شامل چه چیزی می شود؟ اینها سه گل قابل توجهی هستند که می توانید در این فصل به حیاط خلوت خود بیاورید.

خانواده می گویند: «بهار در باغ کاخ باکینگهام سر برآورده است. چرخ فلک عکس زیر پنج گل از تعداد زیادی گل را در زمین های وسیع لندن نشان می دهد که به درستی با گل تولد ماه مارس شروع می شود.

برای بسیاری، اولین هفته بهار فرصتی برای لذت بردن از گل های فصلی در باغ (و اطراف خانه) فراهم می کند – و خانواده سلطنتی نیز تفاوتی ندارد.