“بهار در کاخ باکینگهام ظهور کرد”.

برای بسیاری، اولین هفته بهار فرصتی برای لذت بردن از گل های فصلی در باغ (و اطراف خانه) فراهم می کند – و خانواده سلطنتی نیز تفاوتی ندارد.

خانواده نگاهی به داخل معروف‌ترین اقامتگاه سلطنتی – کاخ باکینگهام – با لباس‌های مگنولیا و کاملیا و گلی مترادف با بهار: نرگس‌ها را در فصل جدید ارائه کردند.

خانواده می گویند: «بهار در باغ کاخ باکینگهام سر برآورده است. چرخ فلک عکس زیر پنج گل از تعداد زیادی گل را در زمین های وسیع لندن نشان می دهد که به درستی با گل تولد ماه مارس شروع می شود.

جای تعجب نیست که باغ سلطنتی بهار توجه بسیاری از طرفداران در سراسر جهان را به خود جلب کرده است – اما شامل چه چیزی می شود؟ اینها سه گل قابل توجهی هستند که می توانید در این فصل به حیاط خلوت خود بیاورید.

ادامه مطلب را در yahoo.com بخوانیدمنبع