بیش از 300 هزار لاله در آستانه روز زن کنترل شدند

عدم وجود اشیاء قرنطینه در محصولات گل و ایمنی گیاهی آنها توسط تحقیقات مرکز مرجع اورنبورگ Rosselkhoznadzor تأیید شده است. این اداره اسناد گیاهی لازم را برای دسته های صادراتی گل لاله صادر کرده است.

دپارتمان Rosselkhoznadzor برای منطقه اورنبورگ کنترل بهداشت گیاهی قرنطینه ای را در رابطه با محصولات گل انجام می دهد.

در آستانه 8 مارس، گلهای رشد شده در گلخانه های اورنبورگ هم در منطقه فروخته می شود و هم به سایر مناطق فدراسیون روسیه و همچنین برای صادرات ارسال می شود.

از ابتدای ماه مارس، این وزارتخانه هفت دسته گل را تأیید کرده است، بیش از 100000 شاخه گل لاله را به منطقه سامارا ارسال کرده و 225000 شاخه گل را به جمهوری قزاقستان صادر کرده است.

منبع: fsvps.gov.ruمنبع