بیش از 500 واحد Kudumbashree در سراسر چشم کرالا برای فروش گل ویژه OnamAtham در 30 آگوست جشن ده روزه Onam را آغاز می کند و واحدهای Kudumbashree در سراسر کرالا برای بهره برداری از بازار فصلی در حال حرکت هستند. این بار 534 واحد با چشم پوشی از فروش ویژه Onam به پرورش گل پرداختند.

گل همیشه بهار و گل داوودی دو گونه ای هستند که توسط این واحدها ارائه می شود که در 127.5 هکتار زمین کشت می شوند.

واحدها در تمام مناطق کرالا، به جز پالاکاد، کولام و ایدوکی، درگیر هستند. بیشتر واحدهایی که به کشت گل مشغول هستند از آلاپوزا (294) و پس از آن تریسور (77) و کنور (55) هستند.

به عنوان بخشی از جشن ها، مدارس، کالج ها و موسسات فرش های گل دار خواهند داشت و بسیاری نیز در مسابقات شرکت می کنند. پتانسیل بازار بالایی برای گل در دوره Onam وجود دارد.

مقاله کامل را در: english.mathrubhumi.com بخوانیدمنبع