تأثیر نانوذرات و نگهدارنده‌های عصاره آلی بر عمر گلدان گل‌های شاخه بریده
منبع