تاثیر سه نوع کیفیت نور LED بر روی رشد و رنگ برگ Sempervivum ‘Black Top’


گیاهان جنس Sempervivum از خانواده Crassulaceae هستند که به طور گسترده در اوراسیا و شمال آفریقا پراکنده هستند. گونه های مختلف در Sempervivum پتانسیل استفاده به عنوان محصولات دارویی را در چندین مطالعه در گذشته نشان داده اند. امروزه ساکولنت های این جنس به عنوان…منبع