"تجربه ای الهام گرفته از اینستاگرام"


روزهای باز داوودی دانزیگر 2022 بیش از 150 گونه گل داودی، بیش از 22 نوع جدید و بیش از 120 گونه از 16 محصول متنوع از جمله پینت بال کراسپدیا، گلدن گلوری سولیداگو، لیمونیوم، اسکای گلر و گل آفتابگردان دیگر را به نمایش می گذارد. رویداد سالانه،…منبع