ترکیه: گلخانه گلخانه ای به مساحت 45 هکتار در اربعه توکات با سرمایه گذاری 12.5 میلیون دلاری راه اندازی شده است.
منبع