تصویر ایجاد شده توسط هوش مصنوعی به عنوان تصویر گل میمون به اشتراک گذاشته شده است


عکسی در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود که ادعا می کند این عکس گل میمونی است که هر 20 سال یک بار در کوه های هیمالیا شکوفا می شود. بیایید ادعای مطرح شده در پست را تأیید کنیم. ادعا: عکسی که گل میمون را نشان می دهد که هر 20 سال یک بار در کوه های هیمالیا شکوفا می شود. واقعیت: تصویر…منبع