تغییر بزرگ در انتقال صادرات باغبانی از حمل و نقل هوایی به دریایی

صنعت باغبانی کنیا برای اقتصاد کشور بسیار مهم است، به طوری که صادرات بخش قابل توجهی از درآمد این بخش را تشکیل می دهد و میلیون ها نفر برای امرار معاش خود به این صادرات وابسته هستند.

در businessdailyafrica.com بیشتر بخوانیدمنبع در سال 2022، این صنعت حدود 1.1 میلیارد دلار به صادرات کمک کرد. گل ها از نظر وزنی نزدیک به 52 درصد و از نظر ارزش 70 درصد صادرات را تشکیل می دهند، در حالی که میوه ها 29 درصد وزنی و حدود 12 درصد از نظر ارزشی را تشکیل می دهند.

علاوه بر این، گام‌های مورد توافق بین‌المللی برای کاهش تغییرات آب و هوایی، این تغییر با تغییر نظرات مصرف‌کنندگان اروپایی که می‌خواهند محصولات پایدارتری خریداری کنند، تقویت می‌شود.

مابقی صادرات سبزیجات بود.

از لحاظ تاریخی، حمل و نقل هوایی روش غالب حمل و نقل برای محصولات باغی بوده است.

با این حال، نیاز فوری به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل هوایی منجر به نیاز روزافزون به جستجوی یک روش حمل‌ونقل جایگزین و پایدارتر شده است که منجر به تمایل به انتقال به حمل‌ونقل دریایی برای صادرات باغبانی می‌شود.