توسعه مزرعه گل لاله صادرات را بیش از 50 درصد افزایش می دهدپیش‌بینی می‌شود خرید 115 هکتار زمین کشاورزی در ساوت لند، صادرات سالانه یک شرکت گل لاله را 25 میلیون پیاز افزایش دهد.

Horizon Flowers New Zealand Limited در Mabel Bush، Southland مستقر است و متعلق به Horizon Flowers مستقر در هلند است.

در ماه ژوئیه، اداره سرمایه گذاری خارج از کشور به این شرکت اجازه داد تا در 115 هکتار زمین کشاورزی در مجاورت کارخانه پیاز گل لاله خود در Mabel Bush، سهام خود را به دست آورد.

روی اسماک، مدیر Horizon Flowers NZ گفت که یک میلیون دلار دیگر در کارخانه خود سرمایه گذاری خواهد کرد و به دلیل خرید تا 15 شغل فصلی اضافه می کند.

مقاله کامل را در: www.stuff.co.nz بخوانیدمنبع