تولید کننده کود پس از زیان هنگفت در سال 2021 به سود خود بازمی گردد

منبع: روزیرمنبع

Rosier، تولیدکننده کود، ارقام مالی سال 2022 خود را اعلام کرد. با وجود جنگ و مشکلات انرژی، نتیجه عملیاتی نسبت به سال 2021 بهبود یافته است. در 825 هزار یورو سود کمی حاصل شد. زیان تقریباً 37 میلیون یورویی در سال 2021 ثبت شد.

رزیر اکنون به دست ترکیه رسیده است. این در 2 ژانویه 2023 اعلام شد. گروه ییلدریم با 98.09 درصد سهام، سهامدار اکثریت جدید است. این یک شرکت صنعتی ترکیه ای است که در حال حاضر در صنعت کود، علاوه بر فلزات، بنادر، انرژی و زغال سنگ و غیره فعالیت می کند. ترک ها سهام را از Borealis AG خریداری کردند.