جام ملت‌های اروپا لهستان 2022: همه چیز در جزئیات است
پس از سال ها آماده سازی، بالاخره زمان آن فرا رسید: جام ملت های اروپا. کرم د لا کرم طراحان گل برای کسب عنوان قهرمان اروپا با یکدیگر رقابت کردند. شانزده کشور شرکت کردند که هر کدام یک قهرمان ملی به عنوان نماینده داشتند. شرکت کنندگان هانکه فرانکما قهرمان هلند 2018 شد و…منبع